LLA kursi 2010. gadā

Pielikumā atrodama informācija par starptautiskiem logopēdu profesionālas kvalifikācijas celšanas kursiem 2010. gadā.