Logopēdu asociācijas 1. starptautiskā zinātniskā konference

02.03.2013. Rīgā rnLatvijas Logopēdu asociācijas 1. starptautiskā zinātniskā konferencernrnh3. Bērna valodas attīstība un tās traucējumi: problēmas un risinājumirnrn* Zinātniskajā konferencē uzstājās Lietuvas pārstāves Prof. R.Ivoskuviene, Dr.paed. un R. Ivoskuviene, Latviju pārstāvēja Prof. D.Markus, Dr.habil.philol., Prof. S.Tūbele, Dr.paed., G.Tomele, MSc un B.Trinīte, MSc.rnrnrn* Tika prezentēti 9 Stenda referāti un izstādīti 5 dalībnieku darba materiāli.rnrnrn* Konferences tēzes apkopotas Konferences tēžu krājumā* 1. starptautiskajā zinātniskajā konferencē piedalījās 209 dalībnieki, tajā skaitā 60 Latvijas augstskolu studenti.rnrnrnrn* Sakarā ar to, ka vairāki konferences dalībnieki vēlas dalību konferencē izteikt stundās un punktos pievienojam Apliecinajums