Kursi

2013. gada 8. un 9. februārī Latvijas logopēdu asociācijas Mācību centrs rīko kursus speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo skolu skolotājiem logopēdiem (12 stundu profesionālās tālākizglītības programma)

“Bērnu vecumu posmu attīstības neiroloģiskās īpatnības. Neiropsihofizioloģisko vingrinājumu izmantošana pirmsskolas vecumu bērnu un skolēnu apmācībā” (Teorija un praktiskās nodarbības)

Lektore: O.Borodina

Norises vieta: Rīgas 24. pamatskola, A.Čaka ielā 139
Transports: Trolejbuss Nr.18 un Nr.23

Kursu sākums:
08.02.2013. plkst. 15.00 (reģistrācija no plkst.14.30)
09.02.2013. plkst. 9.00

Kursu maksa 15.00 LVL

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs: Biedrības LLA Mācību centrs
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV70UNLA0050018315325
norādot: maksātāja vārds, uzvārds, Kursi 08.02.2013.

Pieteikties līdz 06.02.2013. pa telefonu 26436845 S.Kukare Vietu skaits ierobežots!