Uzmanību!

Reģistrācija tālākizglītības kursiem “Novērtēšanas ziņojumi. Praktiskas rekomendācijas to sagatavošanā” IR SLĒGTA.

Brīvu vietu mācību grupā vairāk nav, tāpēc 8.decembrī gaidīsim tikai tos dalībniekus, kuri samaksājuši kursu dalības maksu līdz 30.11.2012.

Paldies par atsaucību!

LLA Mācību centrs plāno atkārtoti rīkot šos kursus nākošajā gadā. Sekojiet informācijai mājas lapā!