Jaunumi

Izdevniecība RaKa laidusi klajā grāmatu
Judīte Lūse, Irēna Miltiņa, Sarmīte Tūbele “Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca”

Grāmatā ietveri vairāk nekā 2800 vārdu skaidrojumi, kā arī to zinātniski tulkojumi angļu, vācu un krievu valodās. Lai gan galvenais akcents ir likts uz logopēdijas terminiem, vārdnīcā atrodami arī pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas un lingvistiska jēdzieni, kas saistīti ar logopēdijas jautājumiem. Par pamatu savam darbam autores izvēlējušās ap 300 informācijas avotus vairākās pasaules valodās.