Sveicam svētkos!

Neviena valsts nav maza,
kuras krastus apskalo jūra,
jo viņai atvērta visa pasaule.

/K. Ulmanis/

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā!

Lai mūsu darbi, mūsu labā griba palīdz stiprināt Latvijas valsti!