Tālākizglītības kursi

Latvijas Logopēdu asociācijas Mācību centrs 2012. gada 8 decembrī plkst. 11.00 rīko profesionālās tālākizglītības A programmas kursus

“Novērtēšanas ziņojumi. Praktiskas rekomendācijas to sagatavošanā”

Kursu vadītāja: Baiba Trinīte, MSc, Liepājas Universitātes lektore, Liepājas Reģionālās slimnīcas logopēde.

Kursu saturs: Runas ,valodas un komunikācijas traucējumu novērtēšanas process; novērtēšanas veidi; novērtēšanas pieejas; novērtēšanas saturs, novērtēšanas gaita; novērtēšanas rezultāts; gadījumu analīze; praktiskie treniņi novērtēšanas ziņojuma veidošanā.

Īss ieskats kursā atrodams 27.oktobra semināra materiālos.

Kursu nobeigumā klausītāji saņems apliecību par 6 stundu tālākizglītības programmas apguvi, kas saskaņota ar IZM Nr.187 no 08.11.2011.

Norises vieta: Veselības centrs “Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68/1 trešā stāva konferenču zālē
Transports: Trolejbuss Nr.14 un Nr.18

Papildus informācija – tel.29172600, B.Trinīte