New members

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības “Latvijas Logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) notiek saskaņā ar LLA statūtu 4. nodaļu.

Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, kā arī fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar logopēdijas nozari.

Iestājoties LLA iesniedz: rakstisku pieteikumu ar pielikumu (izglītību, kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopiju/-ām)

Jaunais LLA biedrs maksā: iestāšanās naudu - 7,00 eiro un biedru naudu par gadu vai pusgadu (atkarībā no iestāšanās laika).

LLA biedri, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (izbraukuši no valsts, atrodas bērna kopšanas atvaļinajumā u.c.) nevar apmeklēt seminārus, konferences un veikt biedru naudas iemaksu, iesniedz rakstisku iesniegumu LLA valdei.

Biedri, kuri izstājušies vai izslēgti no LLA, var atjaunot dalību Biedrībā “Latvijas Logopēdu asociācija”. Atjaunotais LLA biedrs maksā: atjaunošanās maksu – 7,00 eiro.

Precīzāku informāciju var uzzināt rakstot epastu logopediem@inbox.lv vai zvanot 20367175 .