Seminārs „Funkcionālu attīstības traucējumu atpazīšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem” (13.06.2014)