13.12.2013. Seminārs "Aktuāli jautājumi logopēdijā"