Par sertifikāciju

Latvijas Logopēdu asociācija 2019. gada 4.februārī rīko Latvijas Logopēdu asociācijas biedru logopēdu (ārstniecības atbalsta personu) sertifikāciju.

Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kas atbilst 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 5.punktā minētajām prasībām.

Informācija par dokumentu iesniegšanu un veidlapas sadaļā “Dokumentu iesniegšanas kārtība”.

Dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 4.janvārim, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1 kab.518, iepriekš sazinoties pa tālruni 26172586.