Reģistrācija

Lūdzu aizpildiet kongresa reģistrācijas formu un veiciet dalības maksas pārskaitījumu!

REĢISTRĀCIJAS ANKETA

Kongresa īpašā dalības maksa ir spēkā līdz 2017. gada 5. februārim.

Dalības maksa

Kongress un darbnīca(s) 24.02. un/vai 25.02.

Kongress 24.02 Darbnīca* 25.02 Vakariņas
Dalības maksa līdz 05.02 pēc 05.02 līdz 05.02 pēc 05.02
LLA biedri (samaksāta biedru nauda par 2016.gadu) 40 EUR 50 EUR 20 EUR 30 EUR 30 EUR
Brīvklausītāji 50 EUR 60 EUR 30 EUR 40 EUR 30 EUR
Dienas nodaļas studenti 30 EUR 40 EUR 15 EUR 25 EUR 30 EUR

* Dalības maksa ir par vienas darbnīcas apmeklējumu. Kongresa dalībniekam reģistrācijas anketā ir jāatzīmē, kura(s) darbnīca(s) tiks apmeklētas. Šī dalības maksa ir spēkā tikai tad, ja tiek apmeklēts kongress 24.02. Katrs dalībnieks, vadoties pēc savām interesēm, var veidot savu programmu. Ir iespējams apmeklēt tikai kongresu, nepiedaloties darbnīcās nākošajā dienā.

Tikai darbnīcas 25.02.**

LLA biedri (samaksāta biedru nauda par 2016.gadu) 40 EUR
Brīvklausītāji 40 EUR
Dienas nodaļas studenti 40 EUR

**Ir iespējams apmeklēt tikai darbnīcas, nepiedaloties kongresa pirmās dienas programmā. Dalības maksa ir par vienas darbnīcas apmeklējumu. Lūdzu reģistrācijas anketā atzīmējiet, kuras darbnīcas tiks apmeklētas.

Dalība kongresā un darbnīcās tiks apstiprināta pēc maksājuma saņemšanas.

Kongresa un darbnīcu neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiks atmaksāta.