LLA
Mēnesis Kursu nosaukums Stundu skaits Lektors Norises laiks
Novembris Aktuāli jautājumi logopēdijā 6 Programmas vadītāja Ija Bauska 29.11.2019. plkst. 10.00 Reģistrācija no plkst. 9.00