LLA
Mēnesis Kursu nosaukums Stundu skaits Lektors Norises laiks
Septembris Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem 8 Lektore asociētā profesore Baiba Trinīte, Dr.med. 14.09.2019. plkst. 10.00 Reģistrācija no plkst. 9.30 RĪGA
Aktuāli jautājumi logopēdijā 6 Programmas vadītāja Ija Bauska 13.09.2019. plkst. 10.00 Reģistrācija no plkst. 9.00
Oktobris Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem 8 Lektore asociētā profesore Baiba Trinīte, Dr.med. 05.10.2019. plkst. 10.00 Reģistrācija no plkst. 9.30 LIEPĀJA