Baltijas logopēdu kongress


4. Baltijas valstu logopēdu kongress
ĒD DROŠI, RUNĀ BRAŠI!
Rīgā, 2017. gada 24.-25.februārī

4. Baltijas valstu logopēdu kongresa mērķis ir dalīties starpdisciplinārās zināšanās, prasmēs un pieredzē par rīšanas traucējumiem bērnu un pieaugušo vecumā, kā arī aktualizēt citus mūsdienu logopēdijā svarīgus jautājumus, kas saistīti ar runas un valodas traucējumu diagnostiku un korekciju dažādos vecumos. Mēs uzskatām, ka Baltijas logopēdijas kā zinātnes attīstībai ir nepieciešams aizvien aktīvāk pētījumos iesaistīt jauno logopēdu paaudzi. Tāpēc īpaši aicinām piedalīties ar saviem pētījumiem bakalaura un maģistra studiju programmās studējošos.

Kongresa programmā ir plānotas ārzemju vieslektoru, vadošo nozares speciālistu uzstāšanās, kā arī praktiskās darbnīcas, kurās ikviens interesents varēs apgūt kādu logopēdijā izmantojamu praktisku metodi vai pieeju. Kongresa programmā tiks iekļauti individuālie un stenda referāti, kas atspoguļos aktuālu pētījumu nozīmīgus rezultātus.

Kongresa darba valodas:

  • Individuālie referāti: latviešu valodā (tiks nodrošināts sinhrons tulkojums angļu valodā) un angļu valodā (ar sinhronu tulkojumu latviešu valodā).
  • Stenda referāti: latviešu un angļu valodās.

Kongresa norises vieta: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga.