Jaunumi

2020. gada 6.-7. martā notika Latvijas Logopēdu asociācijas rīkotais 7. Baltijas valstu logopēdu kongress “Raiti runā, raiti lasi”. Kongresa pirmā diena bija veltīta stostīšanās aktualitātei. Janis Ingham (ASV) runāja par pierādījumos balstītu stostīšanās novēršanu pieaugušajiem un bērniem, Yvonne Van Zaalen (Nīderlande) pievērsās klateringa tematikai, Vilma Makauskiene kongresa klausītājus iepazīstināja ar visaptverošu stostīšanās novēršanas programmu skolēniem, bet Andžela Šteinberga stāstīja par stostīšanās novēršanas vadlīnijām. Otrajā kongresa dienā klausītāji iepazinās ar aktualitātēm lasīšanas traucējumu novēršanā. Ar referātiem piedalījās Piret Soodla (Igaunija), Marta Łockiewicz (Polija), Sarmīte Tūbele, Gundega Tomele, Baiba Trinīte un Kristīne Serova no Latvijas. Paralēlajā sesijā klausītāji varēja iepazīties ar aktualitātēm disfāgijas novēršanas jomā. Kongresā tika pieteikti 10 stenda referātu. Ar detalizētu kongresa programmu varat iepazīties šeit.

Kongresa ietvaros tika organizēts klīniskās apmācības seminārs, kurā Janis Ingham vadībā klausītāji apguva stostīšanās novēršanas metodes Modifying Phonation Intervals (MPI-2) lietošanu.

2020. gada kongresā piedalījās 230 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, ASV un Nīderlandes.

Mēs gribam, mēs varam, mēs darām un - mums izdodas! Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un organizētājiem!