News
Informāciju par Baltijas logopēdu kongresu skatīt pievienotajā pdf failā - šeit.  Saite uz kongresa mājas lapu ir šeit. Reģistrācija dalībniekiem ir šeit. Reģistrācija e-posterim ir šeit. Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija 2022. gada 04. martā rīko tiešsaistes semināru AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ ZOOM platformā pieteikties šeit   Reģistrācija no plkst.11.30 12:00 - 12:15 LLA valdes informācija   12.15-13.15  Apzinātība logopēdijā Agrita Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija 2022. gada 5.martā rīko tiešsaistes semināru ZOOM platformā RUNAS SKAŅU TRAUCĒJUMI BĒRNIEM – NOVĒRTĒŠANAS UN IEDARBĪBAS PIEEJAS   Pieslēgšanās no plkst.11.30   Tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.   1. Kā novērtēt skaņu Tālāk>>
Saskaņā ar Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk tekstā – LLA) 10.12.2021. LLAvaldes sēdes Protokola Nr.10 lēmumu:LLA biedra nauda 2022.gadā ir EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).SVARĪGI:         - LLA biedriem ir iespēja bezmaksas apmeklēt trīs LLA organizētos seminārus (1 (vienu) pavasarī, Tālāk>>