News
Eiropas Komisijas Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ ietvaros, sadarbojoties piecu valstu logopēdiem, tiek realizēts starptautisks tālākizglītības projekts "LINKS – Logopedists Interact for New Knowledge and Skills". 2019.gada tēmas: stostīšanās, artikulācijas un Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija 2019.gada 18.janvārī rīko profesionālās kompetences pilnveides tālākizglītības programmu “Neplūstoša runa, stostīšanās un “klatterings” bērniem un pieaugušajiem. Logopēda loma un logopēdiskā palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar neplūstošu Tālāk>>
es zinu, kas man jādara: jānostājas starp gaismu un tumsu tā, lai ēnas aiz muguras – gaisma ziedētu priekšā; es zinu, kas man jādara: jāatrod vārdi, kuri neļautu tumsai nākt manā pasaulē iekšā; es zinu, kas man jādara: jāaiztramda šaubas un vienkārši jāuzzied ziemcietē Tālāk>>
LLA 7. decembra semināra izvērtējums 2018.gads tuvojas noslēgumam, un Latvijas Logopēdu asociācijā izskanējis arī trešais, šī gada pēdējais,  seminārs “Aktuāli jautājumi logopēdijā”. Gads ir bijis nozīmīgs ne tikai pašu paveikto darbu dēļ. Esam kļuvuši bagātāki ar saviem Tālāk>>
2019.gada decembrī notiks Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk teksta – LLA) valdes pārvēlēšana. Aicinām aktīvus, darboties un sadarboties gribošus cilvēkus pieteikt savu kandidatūru LLA valdei. Aicinām LLA biedrus, logopēdu metodiskās apvienības un darba grupas izvirzīt savus kandidātus LLA valdei. Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk – LLA) aicina pieteikt pretendentus GADA LOGOPĒDA BALVA  2018. Gada logopēds balvas pretendenti var būt LLA biedri, kuri 2018. gadā ir devuši ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājuši Tālāk>>