News
Ieteicamā skolotāja logopēda dokumentācija vispārizglītojošā iestādē: Nedēļas darba plāns (pamatojoties uz darba līgumu, slodzi, amata aprakstu). Gada darba plāns. Vecāku iesniegums (piekrītu vai nepiekrītu). Bērnu saraksti. Apmeklējumu žurnāls. Nodarbību grafiks nedēļai. Vecāku konsultāciju uzskaite. Tālāk>>
Ik ozola raženā stāvā, Ik sudraba smildziņā sīkā, Ik mākonī, kuplā un baltā, Ik vilnī, ko izelpo jūra, It visā, kas acis vien saista, Es redzu, cik Dzimtene skaista.   Caur vēja visvieglāko dvesmu, Caur sala visbargāko vārdu, Caur cīruļa skanīgo dziesmu, Caur pērkona vareno dārdu, Caur maigāko, klusāko Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija 2018. gada 7.decembrī rīko semināru AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ Reģistrācija no plkst.9.00 Programma 10.00-11.15 Runas uztveres uzlabošanas iespējas skolēniem. Baiba Trinīte, Dr.med., Liepājas Universitātes docente 11.15-12.00 Ieskats logopēda darbā kompetenču pieejas aspektā. Tatjana Tālāk>>
Visa plašā pasaule uzdod man jautājumus, Es plašai pasaulei uzdodu jautājumus.   Visa plašā pasaule uz manis jautāto atbild. Es uz pasaules jautājumiem mācos un mācos atbildēt.   Visa plašā pasaule man stāsta, rāda un skaidro. To, ko zinu un saprotu,- Es plašai pasaulei skaidroju. Tālāk>>
Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina pievienoties domubiedrus. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu 4.nodaļu. Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, sākot ar 3. Tālāk>>