News
Latvijas Logopēdu asociācija 2018.gada 27.jūnijā rīko profesionālās pilnveides tālākizglītības programmu “Logopēdiskais atbalsts komunikācijas uzlabošanā bērniem un pieaugušajiem”   Lektore: Andžela Šteinberga Programmas saturs: 1.    Ieskats stostīšanās Tālāk>>
Kur zemi lai krāšņāku rastu, kam skaistākas dziesmas lai dzied, kā zemi pie dzintara krasta, kā zemi, kur ābeles zied. Tā zeme ir dzimtene mana, te izaugt un dzīvot man ļauts. Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc. /A. Sakse/ Sveicam Brīvības atgūšanas dienā! Dāvāsim Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācija 2018.gada 25.maijā rīko profesionālās pilnveides tālākizglītības programmu “Logopēdiskais atbalsts komunikācijas uzlabošanā bērniem un pieaugušajiem” Lektore: Andžela Šteinberga Programmas saturs: Ieskats stostīšanās korekcijas darba vadlīnijās bērniem Tālāk>>
2018. gada 26. un 27. aprīlī Šauļos notiks  5. Baltijas valstu logopēdu kongress Kongresa devīze: "Alternatīvā un augmentatīvā komunikācija: vairāk nekā vārdi ..." Sīkāka informācija par kongresu Kongresa programma: Tālāk>>
Augmentatīvā un alternatīvā komunikācija (AAK) ietver sevī dažādas komunikācijas metodes, kuras tiek izmantotas, lai palīdzētu  dažādu vecumu cilvēkiem, kuriem ir grūtības saprast un izteikties, izmantojot runu. Cilvēkiem var būt komunikācijas grūtības viņu veselības stāvokļa dēļ; kā piemēram, cerebrālā trieka, Tālāk>>
GADA BALVA 2017 Gundegai Tomelei, Liepājas Universitātes Bakalaura studiju programmas LOGOPĒDIJA vadītājai, logopēdei Par aktīvu un apzinīgu darbību studiju procesā, kas prasa ne tikai sadarbību ar docētājiem, studentiem, viesdocētājiem, bet arī nerimtīgu studiju procesa pilnveides darbu mainīgajos un izaicinošajos Tālāk>>