Tālākizglītības seminārs "Runas skaņu artikulācijas modeļi - skaņu izrunas traucējumu korekcijas rīki pirmsskolas vecumā"

Latvijas Logopēdu asociācijas Mācību centrs


2022. gada 8.aprīlī  plkst. 11.00 Rīgā Skolas ielā 3


rīko  semināru,,Runas skaņu artikulācijas modeļi - skaņu izrunas traucējumu korekcijas rīki pirmsskolas vecumā’’

 

1. Skaņas jēdziens, skaņu artikulācijas modeļi, latviešu literārās valodas skaņas.
2. Patskaņi - to artikulācijas modeļi. Teorija un prakse.
3. Divskaņi - to artikulācijas modeļi. Teorija un prakse.
4. Līdzskaņi - to artikulācijas modeļi. Teorija un prakse.
5. Secinājumi par modelēšanas logopēdijā metodes izmantošanu.

 

Semirāru vada: Inese Smirnova – logopēds praktiķis, LLA valdes locekle

 

Dalībnieku skaits ierobežots


Programmas apjoms: 5 stundas vai 5 TIP
Programmas saskaņojums:
Pedagogiem – 26.02.2014. Nr. RIIMC-14-030
Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām - 03.03. 2022.
LĀPPOS, Nr. TIP 2022/43

 
Dalības maksa:

•    LLA biedriem (2022. gads) – 15 eiro
•    Brīvklausītājiem – 45.00 eiro
 (LLA Mācību centrs, SEB banka, LV70UNLA0050018315325)REĢISTRĀCIJA LĪDZ 01.04.2022.