Tālākizglītības seminārs

Latvijas Logopēdu asociācija 2022. gada 5.martā rīko tiešsaistes semināru

ZOOM platformā

RUNAS SKAŅU TRAUCĒJUMI BĒRNIEM – NOVĒRTĒŠANAS UN

IEDARBĪBAS PIEEJAS

 

Pieslēgšanās no plkst.11.30

 

Tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

 

1. Kā novērtēt skaņu izrunas traucējumus bērniem.


2. Pierādījumos balstītas iedarbības metodes skaņu izrunas traucējumu gadījumos.


Kursa noslēgumā dalībnieki mācēs :
   ● izvēlēties piemērotāko novērtēšanas pieeju;
   ● izvēlēties skaņu izrunas traucējumu smaguma pakāpei atbilstošu analīzes metodi;
   ● izvēlēties skaņu izrunas traucējuma smaguma pakāpei piemērotāko iedarbības pieeju;
   ● izvēlēties pierādījumos balstītu iedarbības pieeju.

Thora Masdottir, Islandes Universitāte
specialitāte – logopēde,
amats – asoc. profesore

 

Programmas apjoms: 6 stundas vai 6TIP

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014. Nr. RIIMC-14-030

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām – tiks precizēts

Dalības maksa:

  • LLA biedriem (2022. gads) – 10 eiro
  • Brīvklausītājiem – 40.00 eiro

(LLA Mācību centrs, SEB banka, LV70UNLA0050018315325)

 

REĢISTRĀCIJA Latvijas ĀB sistēmā (šeit) līdz 25.02.2022.