Aktuāli jautājumi logopēdijā

Latvijas Logopēdu asociācija 2022. gada 04. martā rīko tiešsaistes semināru

AKTUĀLI JAUTĀJUMI LOGOPĒDIJĀ

ZOOM platformā

pieteikties šeit

 

Reģistrācija no plkst.11.30

12:00 - 12:15

LLA valdes informācija

 

12.15-13.15 

Apzinātība logopēdijā


Agrita Rinkeviča – prof.mag.speciālajā pedagoģijā

 

Tehniskā pauze

 

13.20-14.05 

PIRLS pētījuma rezultātu izmantošana

lasītprasmes veicināšanai

Antra Ozola – Dr. sc. admin, asoc. prof.

 

Tehniskā pauze

14.10-15.55

Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas

programmā (OECD PISA) - lasīšana

Rita Kiseļova – Dr. sc. admin.,doc.

16.00-16.30

Pieredzes stāsts ,,Dzīves spēks’’

(krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā)

Marina Kuzņecova

biedrības VIGOR priekšsēdētāja

   

 

Programmas apjoms: 5 stundas vai 5 TIP (skaits tiks precizēts ar LĀPPOS)

Programmas saskaņojums:

Pedagogiem – 26.02.2014. Nr. RIIMC-14-030

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām –  tiks precizēts

Dalības maksa:

  • LLA biedriem (2022. gads) - bez maksas
  • Brīvklausītājiem – 15.00 eiro (LLA Mācību centrs, SEB banka, LV70UNLA0050018315325)

 

REĢISTRĀCIJA KLIKŠĶINOT UZ ŠĪS SAITES UN REĢISTRĒJOTIES AR SAVU ĀRSTA BIEDRĪBAS PROFILU LĪDZ 25.02.2022.