Tālākizglītības seminārs par lasītprasmes jautājumiem
Tuvojas šogad pēdējais seminārs, kas plānots 27.11. Tāpat, kā ieprieksējais seminārs, arī šis tiek plānots attālināti – Zoom platformā.
Semināram var pieteikties šeit līdz 20.11
 
Seminārā paredzētas 3 lekcijas par šādām tēmām:
Redzes uztveres attīstība un tās īpašības lasīšanas procesā
Evita Kassaliete, Dr. phys., LU, Fizikas, matemātikas un
optometrijas fakultātes, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas
docente, pētniece
 
Specifiskie lasīšanas traucējumi un lasītprasmes
grūtības: Acadience (DIBELS Next) testa izmantošanas iespējas
lasītprasmes novērtēšanai un atbalsta pasākumu noteikšana
Malgožata Raščevska, Dr. psych., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes profesore
 
Palīglasīšanas programmatūras izmantošana mācību procesā skolēniem ar specifiskiem lasīšanas traucējumiem
Helmuts Limmers