Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ņemot vērā esošos Covid-19 izplatības riskus un 2020.gada 30.jūnija Ministru Kabineta noteikumus nr. 409 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Latvijas Logopēdu asociācija (turpmāk tekstā – LLA) šobrīd neplāno turpmāko semināru un kursu konkrētus norises datumus un vietas.
            LLA seko un rīkosies atbilstoši valsts institūciju norādījumiem par profesionālās kompetences pilnveides pasākumu norisi un balvas “Gada logopēds 2019” pasniegšanas iespējām septembrī.
          Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai LLA mājas lapā www.logopedi.lv un LLA grupā portālā Facebook 
          Rūpēsimies par sevi un savu tuvinieku veselību! Uz tikšanos!