Biedra nauda 2020

Latvijas Logopēdu asociācijas biedra nauda 2020.gadā 25 EUR.

! Paldies visiem, kas jau ir samaksājuši 2020.gada biedru naudu, taču darām Jums zināmu, ka varat maksāt bieru naudu līdz pirmajam semināram, kurš notiks 5. jūnijā.

 
 Asociācijas biedriem piedāvājam Latvijas Logopēdu asociācijas biedra naudas komplekso maksājumu 2020.gadā 30 EUR, kas ietver LLA biedru naudu par 2020.gadu un trīs semināru apmeklējumu (1 (vienu) pavasarī/vasarā, 2 (divus) rudenī/ziemā).

Svarīgi:

  • kompleksais maksājums ir jāveic vienā reizē;
  • nauda netiek atgriezta, ja gada laikā nav iespēja apmeklēt kādu no semināriem;
  • nauda netiek pārskaitīta uz nākošo gadu;
  • semināra apmeklējumu nevar deleģēt kolēģim, kas nav maksājis

Maksāt ar pārskaitījumu. (Ja nepieciešams, Rēķinus pieprasīt, rakstot uz e-pastu: logopēdiem@inbox.lv)

 

Mūsu rekvizīti:

Saņēmējs:

Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”

Reģistrācijas Nr.:

40008013253

Banka:

SEB

SWIFT kods:

UNLALV2X

Konta nr.:

LV91UNLA0050006217301

Maksājuma mērķis

vārds, uzvārds, personas kods, maksa par logopēdu profesionālo tālākizglītību 2020.gadā