Skolotāja logopēda amata apraksts (projekts)

Latvijas Logopēdu asociācija turpina iepriekšējā gadā uzsākto komunikāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju par Skolotāja logopēda amata apraksta apstiprināšanu.

 

Logopēda amata apraksta projekts ir atrodams šeit.

 

Sekojiet informācijai mājas lapā!