Apsveikums

ar pelašķiem un āboliņa ziediem

zied mana Latvija un citas zemes nav

kur tā vēl uzzied lauki

kur tā pēc mīlestības vālodze mūs sauc

stāv Latvija ar saviem tīrumiem

un Dievs ik rītu mūsu aizaugušās

viņš nāk ik smilgu noglāstīt

tīrumi un pļavas

klāt vālodzītes dziesmai

un laukiem

pļavās brien -

ar plaukstu

un savu svētību

sien...

/Inese Tora/


Vēlam stipru ticību valstij, savam darbam un ģimenei! Mums kopā ir

spēks, jo mēs kopā esam spēks, kas var daudz vairāk! Noticam sev šodien,

tagad un šajā vietā!