Jaunumi
Auniet kājas, puiši, meitas, Rītu būs Jāņu diena; Tad iesim dziedādami, Jāņu bērnus meklēdami. Gaišus vasaras saulgriežus un lustīgu Tālāk>>
Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – LLA) aicina pievienoties domubiedrus. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana notiek saskaņā ar LLA statūtu 4.nodaļu. Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, logopēdijas specialitātes studenti, sākot ar 3. Tālāk>>
Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija” piedāvā LLA biedriem bez samaksas izvietot kontaktinformāciju Asociācijas mājas lapā, kas palīdzēs klientam veiksmīgāk Jūs atrast, kā arī uzlabotu logopēdu palīdzības organizēšanu. Interesentus aicinām aizpildīt ANKETU un nosūtīt to uz e-pastu: logopediem@inbox.lv Tālāk>>
GADA LOGOPĒDA BALVA 2016 Asjai Kuikei Par radošu, atbildīgu un profesionālu darbu logopēdijā; par logopēdijas attīstības veicināšanu Latvijā, veidojot interaktīvos materiālus un popularizējot tos; par dažādu pasākumu organizēšanu logopēdu profesionālajai izglītībai.   GADA LOGOPĒDA BALVA 2016 Tālāk>>
2017.gada 24. - 25.februārī Rīgā notika IV Baltijas valstu Logopēdu kongress ar devīzi “Ēd braši, runā droši” (Eat safe, speak brave!), kuru rīkoja Latvijas logopēdu asociācija (turpmāk tekstā – LLA). Kongresā ar referātiem piedalījās referenti no Lielbritānijas, Francijas, Igaunijas, Austrijas, Tālāk>>
Latvijas Logopēdu asociācijas biedru nauda 2017.gadā 25 EUR. Asociācijas biedriem piedāvājam Latvijas Logopēdu asociācijas biedru naudas komplekso maksājumu 2017.gadā 30 EUR, kas ietver LLA biedru naudu par 2017.gadu un trīs semināru apmeklējumu (1 pavasarī, 2 rudenī). Svarīgi: kompleksais maksājums ir jāveic vienā Tālāk>>